Motor och motorrum

Lombardini

Foto: ©Thomas Karlsson

Lombardini LDW 502M installerad med en Python Drive för att avlasta motorn från propelleraxelns tryck.

CVA-enheter

Med hjälp av ett trycklager och en CV-axel så kan man minska vibrationerna från motorn. Trycklagret gör så att skjutkraften som uppstår när propellern snurrar tas upp mot ett skott. CV-axeln gör så att motorn kan stå fritt utan några påtryckningar från propelleraxeln. Detta resulterar i lägre vibrationer under motorfärd.

Foto: ©Thomas Karlsson

Python Drive