Segelplan och mått enligt SRS Båtdatablad

Mått enligt ursprungsritningen

I1=11800

I2=9400

J=3000

T= 9400

P=10500

E=3300

LP150%=4500

SL=9370

SMW= 5400

Segeldata

Segel Yta m² Mast (P)-/För (T)-/ Ståendelik (SL) mm Bom/Underlik (SF) mm LP mm Akterlik mm Aspect ratio Dukvikt (kg)
Stor 19 10500 3300  – fri 7,1 6,0/5,0
Trysail 6 6000 2000  –  – 7,9  –
Genua I 160% 22.6 9400 fri fri fri 4,8  –
Genua I 150% 21.2  9400 fri fri (4500) fri (9000) 4,9 6,0/5,0
Genua II 130% 18,3 9400 fri fri fri 5,3  –
Genua III 110% 15,5 9400 fri fri fri 5,9  –
Fock  12.3  9300 fri fri (2650) fri (8400) 6,3 7,0/6,0
Stormfock 4.4 6000  – 1470  –  –  –
Heavy weather jib 11.9  –  –  –  –  –  –
Spinnaker 48 9370 fri SMW 5400   0,75
Spinn masthead  ~63 10900  –  SMW 6400  – 0,75
Gennaker  ~45  SLU  –  – SLE  – 0,9
Gennaker masthead  ~65  SLU 11500 6600  – SLE 10500 0,9
Universalspinnaker ritad av Gransegel.
Universalgennaker ritad av Gransegel.

Räkna med SailPowerCalc; BAS=1,3 m; RMC~112<=>145 (x 9.81m/s²)

Beräkning av skotbelastning

SA = segelarea (m²) v  = vindhastighet (knop = 0.51 m/s) g = 9,81m/s²
E=3300 P=10500 s=avståndet från bomnock till skotpunkt bom; annars som ovan.

Försegelbelastning:  FSB=SA x v² x 0.02104 x g
Storsegelbelastning:  SSB=E² x P² x 0.02104 x v² x g / [(P²+ E²)½ x (E-s)]

Observera att FSB och SSB mäts i storheten Newton.