Fel & Brister

SymptomMöjlig orsakÅtgärd

Blött i förpiken

dålig inplastning av ankarboxkottet vid skrov/däck

fräs ur,  plasta om, coata

Rodret glappar

hjärtstockens delrinlager utslitna

mät, köp nya och byt
Rorkulten glappar
rorkultsfästets mässingsbussningar utslitna

mät, köp nya och byt

Rodersidorna insvängda

Skumroder som givit vika

spackla upp sidorna el byt roder alt. plasta upp rodret, klyv och byt ut innanmälet till divinylcell

Fotpumparna läcker

hål i membranen

köp nya membran, och byt
Rutor vid ruffävggar läcker Butyltätning mellan ruffvägg och fönsterram har torkat Ta loss fönsterramarna och ersätt butylbandet med nytt från Kuntze