Segelytor och max-mått

I1=11800, I2=9400, J=3000, T= 9400, P=10500, E=3300, LP150%=4500, SL=9370, SMW= 5400

 

Segel Yta m² Mast (P)-/För (T)-/ Ståendelik (SL) mm Bom/Underlik (SF) mm LP mm Akterlik mm Aspect ratio Dukvikt
Stor 19 10500 3300   fri 7,1 6,0/5,0
Trysail 6 6000 2000     7,9  
Genua I 160% 22.6 9400 fri fri fri 4,8  
Genua I 150% 21.2  9400 fri fri (4500) fri (9000) 4,9 6,0/5,0
Genua II 130% 18,3 9400 fri fri fri 5,3  
Genua III 110% 15,5 9400 fri fri fri 5,9  
Fock  12.3  9300 fri fri (2650) fri (8400) 6,3 7,0/6,0
Stormfock 4.4 6000   1470      
Heavy weather jib 11.9            
Spinnaker 48 9370 fri SMW 5400   0,75
Spinn masthead  ~63 10900    SMW 6400   0,75
Gennaker  ~45  SLU     SLE   0,9
Gennaker masthead  ~65  SLU 11500 6600   SLE 10500 0,9

Räkna med SailPowerCalc; BAS=1,3 m; RMC~112<=>145 (x 9.81m/s²)

Tabell över skotbelastning
Försegelbelastning:
  FSB=SA x v² x 0.02104 x g, där FSB = segelbelastning (N); SA = segelarea (m²); v = vindhastighet (knop = 0.51 m/s); g = 9,81m/s².
Storsegelbelastning:  SSB=E² x P² x 0.02104 x v² x g / [(P²+ E²)½ x (E-X)], där SSB=segelbelastning (N); X = avståndet från bomnock till skotpunkt bom; annars som ovan.