Fel & Brister

Symptom Möjlig orsak Åtgärd
Blött i förpiken dålig inplastning av ankarboxkottet vid skrov/däck   fräs ur,  plasta om, coata
Rodret glappar! 1. rorkultsfästets mässingsbussningar utslitna mät, köp nya och byt
2. hjärtsockens delrinlager utslitna mät, köp nya och byt
Rodersidorna insvängda Skumroder som givit vika spackla upp sidorna el byt roder
Fotpumparna läcker hål i membranen köp nya membran, och byt